Om oss

Litt om oss

Vestlandsbryggen ble startet våren 1999, og var i starten en rendyrket flytebryggeprodusent.

Etter hvert utviklet Vestlandsbryggen seg til å bli en allsidig leverandør av tjenester
og løsninger i strandsonen. Nybygg, vedlikehold og rehabilitering av naust, kai flytebrygger, marina-anlegg, grunnarbeid, graving, mudring, forskaling, støpning av slipp
og naustegulv, legging av sandstrand, utlegging av mooringer, utleie av flåter for frakt
av materialer og bosscontainere er noe av det vi utfører.

Vi tilstreber hele tiden å finne de rette løsningene for våre kunder, enten det gjelder
estetisk, praktisk eller personlige behov for tilpasset utforming i strandsonen.

«GUSTAV» er en finsk 34’ arbeidsbåt med åpent fordekk, kran og soveplass til 4,
med en service speed på 20 knop. «GUSTAV» har vist seg å være et godt redskap
og en god arbeidsbåt.